Uw reisbureau op plein 9, Bergen (NH)

Onze Site is momenteel in bewerking, bedankt voor uw begrip !

 

Ons Reisbureau GoodBookers Bergen (NH) biedt een oneindige keuze aan reizen en vakanties. Keuze, keuze en nog eens keuze. Dat komt omdat we niet alleen samenwerken met alle Nederlandse bekende reisorganisaties maar ook met wereldwijde locaal bekende reisorganisaties. Dichtbij de bron en verzekerd van kwaliteit en service.

Via mail en onze website zijn we altijd bereikbaar. Geef ons jouw wensen en we speuren de wereld af naar de beste mogelijkheden. Uiteraard tegen de scherpste tarieven want wij maken prijsvergelijkingen tussen de vele aanbieders. We zijn onafhankelijk van touroperators en daarom kunnen wij goed adviseren. Je kunt ons bellen 072-5812992 of mailen info@bergen.goodbookers.nl en wij gaan direct aan de slag. Iets in gedachten of op internet gezien? Laat het ons regelen en jij bent verzekerd van een vakantie met garantie. Gedekt door de regelen van SGR en ANVR. Kom langs, bel of mail.

 

Wij staan voor u klaar!


Plan uw route;

Loading
Kaart in het midden plaatsen
Verkeer knop
Fietsend
Transit

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Travelstore Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.  

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Travelstore Bergen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

 Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright

Alle rechten berusten bij Travelstore Bergen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Travelstore Bergen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending